Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 8a/2023

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lubzinie

z dnia 31 sierpnia 2023r.

ZESTAW PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W LUBZINIE W ROKU SZK 2023/2024

Podstawa prawna: art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 22a ust. 6 – 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. poz.60 Przepisy Wprowadzające – Prawo Oświatowe

Lp.

 

Nazwa programu

autor

wydawnictwo

Nr dopuszczenia

rok wydania

imię i nazwisko nauczyciela

grupa wiekowa dzieci

uwagi

1.

 

PROGRAM WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO”

Małgorzata Kwaśniewska,

Joanna Lendzion

Wiesława Żaba – Żabińska,

 

wyd. MAC EDUKACJA

ISBN 978-83-8108-742-1

Kielce 2020

J.Płoch

W. Marć

M. Kruza

Gr. II

Gr. I 

 

2.

 

„PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU

Magdalena Appel, Joanna Zarańska,

Ewa Piotrowska

Macmillan Polska

 

Anna Mleczko

Gr. I- 3 i 4 latki

Gr. II – 4 i 5 latki

j. angielski

3.

„KOCHAMY DOBREGO BOGA”

 

Red. M. Zając,

W. Kubik

WAM KRAKÓW

ISBN-978-83-7505-689-1

Kraków 2010

M. Powrózek

Gr. I- 3 i 4 latki

Gr. II – 4 i 5 latki

religia

 

 

Programy dodatkowe

4.

„Żyjmy zdrowo i wesoło” edukacja prozdrowotna.

Anna Bielatowicz

Program autorski

2013

J. Płoch

W. Marć

M. Kruza

3,4,5  latki

fragmenty

5.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”-

Ogólnopolski program organizowany przez markę Kubuś

„MGD MWS Sp. z o. o.” Sp.k. Wadowice

2020

J. Płoch

W. Marć

M. Kruza

3,4,5  latki

fragmenty

6.

„5 porcji warzyw, owoców lub soku”

Ogólnopolski program informacyjno-promocyjny

Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków”

2013

J. Płoch

W. Marć

M. Kruza

3,4,5  latki

fragmenty

Dopuszczono do użytku: 31.08.2023r.