RADA RODZICÓW

Publicznego Przedszkola w Lubzinie

w roku szkolnym 2023/2024

  1. 1.Przewodniczący rady rodziców: BAŁUT ELŻBIETA
  2. 2.Skarbnik: GRODZKI PIOTR
  3. 3.Sekretarz: GOLONKA KATARZYNA
  4. 4.Członkowie: ŁĄTKA ANNA

                                MARĆ IZABELA